Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Výzva na pripojenie sa na kanalizáciu v obci Jasov

V sekcii OZNAMY sme uverejnili výzvu VVaK Košice pre občanov ohľadom napojenia nehnuteľností na verejnú kanalizáciu v obci Jasov.

Zoznam udalostí