Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Oznam- pracovné miesto -kuchár v MŠ

O B E C     J A S O V

Hľadá kuchára / kuchárku do Materskej školy v Jasove na zastupovanie
počas PN kuchárky od 25.4.2018 do 30.6.2018.

Záujemcovia môžu podať svoju žiadosť a  životopis osobne, poštou
na adresu: Obecný úrad v Jasove, Námestie sv. Floriána 1
alebo e-mailom na adresu: podatelna@jasov.sk

Zoznam oznamov