Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Oznam DÚ Košice-preberanie daňových priznaní v obci Jasov


O Z N A M
Daňový úrad Košice oznamuje
o možnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov 
aj mimo kontaktného miesta   DÚ Košice,    nasledovne:


v dňoch 20.3.2018 a 27.3.2018
na Obecnom  úrade v Jasove

utorok
20.3.2018
od 8:00 do 15:00 hod.
utorok
27.3.2018
od 8:00 do 15:00 hod.

Zoznam oznamov