Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Oznámenie o výberovom konaní_30.08.2017- komunitná práca v obci Jasov

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
podporuje výkon 
KC Jasov, Námestie sv. Floriána 94/4, 044 23 Jasov 
Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“):
 Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov
vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
Výberové konanie sa uskutoční dňa 30.08.2017 o 10:30 hod. v priestoroch 
 v priestoroch sobášnej siene v budove Obecného úradu v Jasove (prízemie).

Zoznam oznamov