Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Jarné upratovanie v obci od 15.03.2017 do 05.04.2017

O B E C     JASOV , Námestie sv. Floriána 259/1,  044 23   JASOV
O Z N Á M E N I E
Oznamujeme občanom, že v dňoch 15.03.2017 – 05.04.2017 budú v našej obci v rámci
jarného  upratovania  rozmiestnené  veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad a uskutoční sa 
zber konárov  zo stromov, ktorý  zabezpečí obec formou odvozu spred rodinných domov.
Do uvedených kontajnerov občania môžu uložiť objemný odpad, ktorý neobsahuje elektroodpad, pneumatiky,
ebezpečný odpad /oleje, farby, PHM, chemikálie a pod./.
Odvoz a uloženie uvedeného odpadu zabezpečí obec.
Odpady zo zelene, záhrad a lístie si musia občania uložiť  sami formou kompostovania.

Zoznam oznamov